0,00 €
0 ks
obsah košíka
KAMENNA PREDAJNA HEYM
 
Reklamácie

Tovar je samozrejme možné reklamovať.

Reklamovaný tovar nám zašlite spolu s kópiou faktúry a so žiadosťou o reklamáciu na našu adresu uvedenú v kontaktoch. V žiadosti uveďte podrobný popis závady. Ako Záručný list slúži faktúra, ktorú sme Vám zaslali spolu s tovarom. Ak uznáme reklamáciu za opodstatnenú, reklamovaný tovar Vám vymeníme za ten istý, alebo za iný tovar, ktorý si vyberiete. Poštovné výdavky zo strany kupujúceho nevraciame.

 

Upozorňujeme, že nezodpovedáme za chyby, ktoré vznikli počas prepravy tovaru. Pri preberaní tovaru si zásielku riadne prezrite, hlavne či nie je poškodený obal. Ak zistíte jeho poškodenie, tovar nepreberajte a upozornite nás o tom emailom, alebo telefonicky. V takomto prípade Vám pošleme zásielku ešte raz s nepoškodeným tovarom.

 

Reklamácia sa vzťahuje len na:

  • preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

  • chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru

Záručná doba je 24 mesiacov prípadne viac, ak je to uvedené pri tovare. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu doručovateľskej službe (napr.Slovenská Pošta).

 

STORONOVANIE OBJEDNÁVKY

Objednávku je možné stornovať len za predpokladu, že tovar nebol ešte odoslaný. Túto skutočnosť je potrebné oznámiť buď telefonicky, alebo emailom na emailovú adresu prebijanie@prebijanie.sk. Za stornovanie tovaru sa nepovažuje neprebratie zásielky. Ak zásielka nie je zákazníkom prevzatá, je takéto konanie považované za porušenie kúpnopredajného vzťahu medzi kupujúcim a obchodom PREBIJANIE, za čo si vyhradzujeme právo žiadať úhradu výdavkov spojených s vybavovaním objednávky, ako aj prípadné súdne a exekučné poplatky. V prípade, že platba za tovar už bola zrealizovaná a zákazník žiada objednávku stornovať, tieto mu budú odoslané najneskôr do 7 dní odo dňa stornovania objednávky.

 

VRÁTENIE TOVARU - POUČENIE O PRÁVE ZÁKAZNÍKA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

Zákazník má právo tovar vrátiť bez udania dôvodu v zákonom stanovenej lehote 7 dní odo dňa prevzatia tovaru doručením písomnej žiadosti obchodu  PREBIJANIE Tovar je nutné zaslať spolu s kópiou faktúry najneskôr do siedmych dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Po obdržaní nepoškodeného tovaru Vám peniaze za tovar vrátime vopred dohodnutým spôsobom. Odporúčame tovar riadne zabaliť a poistiť, pretože ak sa tovar poškodí počas prepravy, nebudeme akceptovať žiadosť o vrátenie tovaru. V prípade neakceptovania žiadosti, ďalšie prípadné výdavky na dopravu znáša kupujúci. Výdavky spojené s doručením tovaru od kupujúceho smerom k firme PREBIJANIE. znáša kupujúci.

 

NEPREBRATIE TOVARU

V prípade, že kupujúci z akýchkoľvek dôvodov zásielku neprevezme, je takéto konanie považované za porušenie kúpnopredajného vzťahu medzi kupujúcim a firmou PREBIJANIE, za čo si vyhradzujeme právo žiadať úhradu výdavkov spojených s vybavovaním objednávky, ako aj prípadné súdne a exekučné poplatky. Ak kupujúci má o tovar naďalej záujem, je možné opätovné zaslanie, ale len v prípade, že kupujúci súhlasí s uhradením poštových nákladov za predošlú vrátenú zásielku. Ak kupujúci nejaví o tovar záujem, budú mu vyčíslené, všetky náklady spojené s vybavovaním a odoslaním objednávky. Ak tieto kupujúci odmietne uhradiť, firma PREBIJANIE bude úhradu vymáhať súdnou cestou.

 

ADRESA PRE REKLAMÁCIE, VÝMENU A VRÁTENIE TOVARU

 

Tomáš Dubný

Kopanice 415/1

Dolné Vestenice

97223