0,00 €
0 ks
obsah košíka
KAMENNA PREDAJNA HEYM
 
Ochrana údajov

Zaväzujeme sa chrániť Vaše osobné údaje tak, ako to stanovuje zákon Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 576/2004 Z. z. a zákona č. 90/2005 Z. z. Údaje, ktoré získame o Vás v súvislosti s používaním nášho e - shopu. 

Ak máte u nás vytvorený účet, zadali ste pri jeho vytvorení emailovú adresu a heslo. Tieto údaje slúžia na prístup k Vášmu účtu v našom obchode a preto Vás prosíme, aby ste uvedené údaje bezpečne uchovali a neposkytovali ich nikomu, ani nám. Za prípadné zneužitie Vašich prihlasovacích údajov nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Tieto informácie sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako zákazníka. Slúžia k realizácii a prevedeniu nevyhnutných bankových operácií a započítaniu Vašej platby za nakúpený tovar za účelom správnej dodávky tovaru a na komunikáciu s Vami.

Registrovaním a používaním, internetového obchodu www.prebijanie.sk súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch.

Vaše osobné údaje sú dôverné a nie sú poskytované žiadnym iným subjektom. Naša spoločnosť sa zaručuje, že nepredá, neprenajme a ani inak neposkytne Vaše údaje žiadnej tretej strane.

VÁŠ SÚHLAS