0,00 €
0 ks
obsah košíka
KAMENNA PREDAJNA HEYM
 
Obsah nákupného košíka
TovarMnož.Jedn.cenaCelkomzmaž
Spolu:0,00 €
Upozornenie: V prípade, že kupujúci z akýchkoľvek dôvodov zásielku neprevezme, je takéto konanie považované za porušenie kúpno-predajného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim, za čo si vyhradzujeme právo žiadať úhradu výdavkov spojených s vybavovaním objednávky, ako aj prípadné súdne a exekučné poplatky. Kupujúci ako súkromná osoba má v súlade so zákonom možnosť vrátenia tovaru do 7 dní od prevzatia, avšak tovar nesmie javiť známky poškodenia.